FORGOT YOUR DETAILS?

DESPRE R.A.-A.P.P.S.

RA-APPS functioneaza in baza Hotararii de Guvern nr. 60/ 21 ianuarie 2005 modificata cu Hotarirea de Guvern nr. 265/31 martie 2005, in scopul administrarii, pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinind domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala -, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in România si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului pe care le are in administrare.

Potrivit HG 60, REGIA este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Conducerea sa este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, dintre care una este directorul general, care este numit si revocat prin ordin al ministrului de resort.

Obiectul de Activitate
 
- administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Guvernul, pe baza de contracte de prestari servicii;
- administrarea imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
exploatarea, in conditii de eficienta economica, a bunurilor mobile si imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, si valorificarea lor in modalitatile permise de lege;
- inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, in conditiile legii;
inchirierea spatiilor ca sedii pentru ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, asociatii, fundatii, cabinete de avocatura, birouri notariale, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
- exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacitatilor ramase disponibile in anumite perioade de maximum 3 luni, dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol si a celor necesare institutiilor publice centrale;- prestarea de servicii specifice pentru intretinerea sediilor administrative ale institutiilor publice, ale agentilor economici, precum si pentru beneficiarii straini;
- executarea lucrarilor de conservare, intretinere, constructii si reparatii la imobilele si instalatiile proprii, precum si pentru terti, in conditiile legii;
- executarea de confectii metalice si din lemn.
Din lista nu lipsesc nici:
- prestarea de servicii specifice in domeniile hotelier si alimentatie publica, de agrement si de refacere fizica, activitati de tratament si asistenta sanatoriala;
- conservarea, dezvoltarea si valorificarea fondului forestier, agricol si cinegetic propriu, cresterea pasarilor, piscicultura, apicultura;
- productia agricola, vegetala si animala proprie si valorificarea acesteia;
- prelucrarea si conservarea legumelor si a fructelor, fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie si patiserie, cultura florilor si a plantelor ornamentale;
- prelucrarea si conservarea carnii, patiserie, cofetarie;
- fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
- producerea si emiterea, in conditiile legii, a pasapoartelor, permiselor de conducere auto, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, precum si a altor documente si tiparituri cu caracter special.
In plus, RAAPPS-ul are drept obiecte de activitate: comertul cu amanuntul si cu ridicata, activitatile de alimentatie publica, operatiunile de export-import; efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate; organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate; asigurarea colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice cu firme din tara si din strainatate, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului de activitate; organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate. Acestora li se adauga administrarea parcului auto propriu si asigurarea prestatiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru activitatile de reprezentare si protocol; servicii de transport intern si international; detinerea de service-uri auto si scoli de soferi; productie de piese de schimb si subansambluri pentru mijloace de transport auto; activitati legate de gestionarea salilor de spectacole aflate in patrimoniul propriu, organizarea de expozitii, proiectia de filme, jocuri distractive si de noroc, in conditiile legii; dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi sau extinderea celor existente; tranzactii imobiliare; activitati specifice agentiilor de turism; prestarea unor servicii, direct sau in calitate de intermediar, la cererea si in contul beneficiarilor straini, privind inmatricularea si radierea din circulatie a autovehiculelor, instruirea in vederea sustinerii examenelor de conducator auto, asigurarea de combustibil, carburanti, lubrifianti si alte materiale sau produse solicitate; dar si in realizarea altor activitati care au legatura cu obiectul sau de activitate.
TOP

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Close Popup
Open Privacy settings